mars, 2013

Nya regler för öring och harr

22 mars, 2013 Fides Fiske

För någon dag sedan gick Havs och vattenmyndigheten ut med nyheten att nya lagar för fiske av öring och harr kommer att träda i kraft den 1 juni nu i år. Men reglerna gäller bara i Norrbotten och Västerbotten. Det handlar om catch and release, ett välkänt och självklart begrepp för oss mer vana fiskare. […]

More

0